Adventsdienst 16 december. Samen op weg naar Kerstmis !!

Adventsdienst 16 december. Samen op weg naar Kerstmis !!
Datum 16 december 2018
Tijd 19:00 - 20:30 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten

Zondag 16 december: voorganger ds. Theo van Leeuwen. Vocaal kwartet, bestaande  uit leden van het Goudse koor  ‘Cantare.’

Deze dienst is georganiseerd door SAMENSPRAAK, het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

Agenda