Wie zijn wij

Contactpersonen etc:

 • Kerkgebouw: Remonstrantse kerk
  Zuidkade 59
  2741 JC Waddinxveen
 • Postadres: Secretariaat van de kerkenraad RGW
  p/a Ruud van den Bosch
  Zuringveld 16
  2742 GP Waddinxveen
  Tel. 0182-616572
  e-mail: ru.bosch@kpnplanet.nl
 • Kerkenraad: Albert Grooten (voorzitter)
  Ruud van den Bosch (secr. a.i.)
  Pieter Zevenbergen (penningmeester)
 • Predikant: RGW heeft geen vaste predikant maar gastpredikanten
 • Organist: Ard Verkerke
 • Dienstrooster: zie Draaiboek en website
 • Autodienst: Matty Heukelom – Hogenbirk
  Tel.: 0182-614088
 • Bij Blijven: Betty Broug – van der Haven
 • Samenspraak: Theo van Leeuwen
 • Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap (CoZa)
  Nieuwe Gracht 27a
  3512 LC Utrecht
  Tel. 030-2316970
  www.remonstranten.nl
  info@remonstranten.nl
 • Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw
  Bestuur: Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw
  Bestuur: Pieter Zevenbergen (voorzitter)
  Jan van den Heuvel (secretaris/penningmeester)
  Niek van Termeij (lid)

Contactformulier “Remonstranten Waddinxveen”:

U kunt ook contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier met onze voorzitter, Dhr Albert Grooten (06 5367 2787).