Adventsdienst 2 december. Samen op weg naar Kerstmis !!

Adventsdienst 2 december. Samen op weg naar Kerstmis !!
Datum
2 december 2018
Tijd
19:00 - 20:30 uur
Locatie
Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten

Zondag 2 december: voorganger ds. Frans Bos. Harpmuziek van Reinilde Zevenbergen.

Deze dienst is georganiseerd door SAMENSPRAAK, het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

Agenda