Adventsdienst 23 december. Samen op weg naar Kerstmis !!

Adventsdienst 23 december. Samen op weg naar Kerstmis !!
Datum 23 december 2018
Tijd 19:00 - 20:30 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten

Zondag 23 december: voorganger ds.Tinus Gaastra. Vioolmuziek van Maxime Gulikers.

Deze dienst is georganiseerd door SAMENSPRAAK, het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

Agenda