Adventsdienst 9 december. Samen op weg naar Kerstmis !!

Adventsdienst 9 december. Samen op weg naar Kerstmis !!
Datum 9 december 2018
Tijd 19:00 - 20:30 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten

Zondag 9 december: voorganger pastor Leon Everts.  Optreden van  het r.k. jongerenkoor.

Deze dienst is georganiseerd door SAMENSPRAAK, het overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

Agenda