Eenheid van de Kerken

Eenheid van de Kerken
Datum
17 januari 2016
Tijd
10:00 - 11:00 uur
Locatie
Ontmoetingskerk Waddinxveen

Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen. Diverse predikanten van de samenwerkende kerken.

Agenda