Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen: Ds. E. de Bijll-Nachenius

Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen: Ds. E. de Bijll-Nachenius
Datum 21 april
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten

Op Eerste Paasdag zondag 21 april 10:00 uur gaat Ds. E. de Bijll-Nachenius voor in de kerk dienst van de Remonstranten Waddinxveen. Een ieder (dus ook een ieder “van buiten”) is van harte welkom.

Agenda