Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen: Mw. Ds. E.L. de Bijl – Nachenius. Herd overledenen

Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen: Mw. Ds. E.L. de Bijl – Nachenius. Herd overledenen
Datum 27 november
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, kerkgebouw Remonstranten       

Op zondag 27 november 10:00 uur gaat Mw. Ds. E.L. de Bijl – Nachenius voor in de kerk dienst van de Remonstranten Waddinxveen. In deze dienste de herdenking van de overledenen. Een ieder (dus ook een ieder “van buiten”) is van harte welkom.

 

Agenda