Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen: Mw. ds. M.J. Wassenaar

Kerkdienst Remonstranten Waddinxveen:  Mw. ds. M.J. Wassenaar
Datum 3 oktober
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Zuidkade 59 Waddinxveen, Remonstrantse kerk

Op zondag 3 oktober 10:00 uur gaat Mw. ds. M.J. Wassenaar voor in de kerkdienst van de Remonstranten Waddinxveen. Een ieder (dus ook een ieder “van buiten”) is van harte welkom.

Agenda