kerkdienst Remonstrantse kerk Waddinxveen

kerkdienst Remonstrantse kerk Waddinxveen
Datum 24 april 2016
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk W'veen

Kerkdienst Remonstrantse kerk Waddinxveen: Ds. Johannes Magliano-Tromp.

Agenda