Oecumenische Dienst van Inkeer en Vergeving.

Oecumenische Dienst van Inkeer en Vergeving.
Datum 16 april 2019
Tijd 19:30 - 20:30 uur
Locatie Wadinxveen, Immanuëlkerk

De oecumenische Dienst van Inkeer en Vergeving vindt dit jaar plaats  in de Immanuëlkerk op dinsdag 16 april, om 19.30 uur. Remonstrants predikant dr. Martijn Junte gaat voor, tezamen met pastoraal medewerker Merel Menken van de r.k. Geloofsgemeenschap Sint Victor.

De Stille Week in de Waddinxveense kerken “Inkeer en Vergeving”, ook wel Goede Week genoemd is de laatste week van de Veertigdagentijd, de veertig dagen van Aswoensdag 6 maart tot zaterdag 20 april.   De Stille Week begint op Palmzondag – dit jaar 14 april – en eindigt op Stille Zaterdag, 20 april, 21 april is het dan Pasen.  Het zijn dagen van het in stilte denken aan de laatste dagen van Jezus en zijn kruisdood op Goede Vrijdag.

In Waddinxveen vindt tijdens deze week een boeteviering plaats. De boeteviering heeft haar oorsprong in de Katholieke traditie en herinnert aan het sacrament van boete en verzoening (de biecht). In de oecumenische beweging heeft deze viering een iets ander karakter gekregen maar ook hier willen we, juist in de Stille week, ons bezinnen op onszelf, onze relatie met Jezus Christus en met God en ons bewust zijn van dat wat onvolkomen is of wat gebroken is in ons bestaan en in deze wereld.

De pastores van Samenspraak hebben met elkaar bedacht dat zij vóór de boeteviering nog een ander woord zouden willen plaatsen, inkeer. De aanstaande oecumenische dienst in de Stille Week wordt dan ook dit jaar een Dienst van Inkeer en Vergeving genoemd, in plaats van een dienst van boeteviering.  Zo komt, aan het eind van een periode van inkeer, ook de vergeving, want die  mag er ook zijn voor ons.

Namens Samenspraak;  Betty Broug-van der Haven

SAMENSPRAAK: Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen.

 

Agenda