“De mens in de problemen: Adam in het paradijs”

Datum 31 januari 2016
Tijd 10:00 - 11:00 uur
Locatie Remonstranten Waddinxveen

Dienst wordt verzorgd door Ds Martijn Junte.

Lector Jeanne vd Heuvel.

Na afloop koffie verzorgd door Dick & Annette Van Zoelen.

Agenda