Vorming & Toerusting: het einde van de tijd ? 1/2

Vorming & Toerusting: het einde van de tijd ? 1/2
Datum 25 februari 2016
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Waddinxveen Ontmoetingskerk
Entree
vrijwillige bijdrage

Het Bijbelboek “Openbaring van Johannes” bevat een openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes toen hij als banneling op het eiland Patmos verbleef. Een openbaring over de geschiedenis van God met de mensen, toen en nu, geschreven in een taal vol beelden en getallen.

Verhalen over het kwaad in de wereld worden steeds afgewisseld met de boodschap van hoop: de overwinning op het kwaad is behaald in het sterven en de opstanding van Jezus. In de openbaring aan Johannes staat het Paasevangelie centraal.

Wat betekent die overwinning voor ons, hier en nu? Wat gebeurt er als wij overlijden? Komt er een einde aan onze tijd? Wonen wij dan bij God? En geldt dat voor alle mensen? Bestaat er eigenlijk wel een hemel en een hel en hoe moeten wij ons die voorstellen?

Er worden ons visioenen aangereikt van Gods heilsgeschiedenis met ons en met de wereld, ook over de afloop daarvan. Maar wat moeten wij ons voorstellen bij een duizendjarig rijk, de wederkomst?

Vragen genoeg, die tijdens twee avonden aan de orde komen. Op de eerste avond zal het thema ‘leven na de dood’ centraal staan, op de tweede avond ‘de relatie tussen onze geschiedenis en Gods heilsgeschiedenis en de betekenis van het duizendjarig rijk’.

Inleider: drs Peter Visser

 

Agenda