4 april 2019

18 mei: Presentatie boek 400 jaar Remonstranten in Waddinxveen.

Geschreven door paulm

Uitnodiging 400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen

Op 18 mei 2019 vindt de presentatie plaats van het boek “400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen”. De presentatie begint om 16.30 uur in de Remonstrantse kerk, Zuidkade 59 in Waddinxveen. De kerk is vanaf 16.00 uur open. Ds. Eric Cossee, emeritus predikant te Rotterdam, die een aantal jaren voorganger is geweest in Waddinxveen, gaat tijdens deze presentatie in op de geschiedenis van de remonstrantse gemeenten in het Groene Hart.

Het boek verschijnt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de remonstrantse gemeenschap in Waddinxveen. Ondanks het feit dat de remonstrantse geloofsrichting tijdens de Nationale Synode van Dordrecht in 1619 werd verboden, bleven kleine groepen remonstranten bij elkaar komen, ook in Waddinxveen. Maar hun predikanten, volgelingen van de Leidse hoogleraar Arminius en  hoofdrolspeler in het conflict tussen de ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ hadden het moeilijk. Velen weken uit naar Antwerpen en konden niet altijd dienstbaar zijn aan hun gemeente.

400 jaar Remonstrantse Broederschap in Waddinxveen’ is geenszins een theologische verhandeling, al komen kwesties rond godsdienst en geloof uiteraard wel in de marge aan de orde. Het boek geeft een inkijk in het leven van de remonstrantse Waddinxveners gedurende die vier eeuwen, hun predikanten,  hun eerste  kerk aan de Dorpstraat, hun huidige kerk achter het witte hek en de leilinden aan de Zuidkade, hun lief en hun leed. Het voorwoord is geschreven door de oud-burgemeester van Waddinxveen, Bert Cremers.

Ruud van den Bosch is bestuurslid van de Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw en oud-bestuurslid van de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen. Tevens beheert hij het archief van de kerkgemeente. Al vele jaren publiceert hij artikelen over de geschiedenis Waddinxveense remonstranten in het maandblad van de kerk ‘BijBlijven“.

Het boek is tijdens de presentatie te koop en kost 12,50 euro.

Interessant? Leuk? Leerzaam? Nieuwsgierig? U bent van harte welkom!