6 januari 2024

Samenspraak: week van gebed 2024

Geschreven door paulm

Week van gebed  2024      

Oecumenische viering op zondag 21 januari, 11.00 uur St.Victorkerk,  Zuidkade 175

Overlegorgaan van ’t Spectrum, Remonstrantse Gemeente en RK St. Victorparochie te Waddinxveen.

Van 21 tot en met 28 januari 2024 wordt landelijk de jaarlijkse ‘Week van gebed voor eenheid’ georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland.

Het thema luidt: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf.’ In Lucas 10 vers 25-37 bevestigt Jezus de traditionele Joodse leer uit Deuteronomium 6. De wetgeleerde in het evangelie vraagt Jezus onmiddellijk: ”En wie is mijn naaste?” Jezus beantwoordde de vraag met een gelijkenis die een liefde toont die veel verder gaat dan wat die rechtsgeleerde verwacht. Dat kunnen we doen door net als de barmhartige Samaritaan uit de gelijkenis liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Het is niet onze gedeelde identiteit die ons ertoe moet aanzetten de ander te hulp te komen, maar de liefde voor onze ‘naaste’. Maar deze visie van naastenliefde die Jezus ons voorhoudt staat voortdurend onder druk. Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.

Met de viering in de St. Victorkerk op 21 januari die door Samenspraak is georganiseerd en samengesteld aan de hand van de landelijke voorbeelden, openen we in Waddinxveen de Week van de eenheid. Voorgangers zijn pastor Rob Lijesen en ds. Gerard Geitenbeek. Het koor Voces Novae en organist Peter Verhoogt, lectores en leden van de kerkgemeenschappen verzorgen mede de dienst. Na afloop ontvangt iedereen weer een gebedsboekje voor de gehele week. De viering is digitaal te bekijken via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155

Die week gaat door tot 28 januari  met bijeenkomsten in verschillende Waddinxveense kerken, om te beginnen die avond om 20.00 uur met een Sing-in in de Morgenster. Op maandag 22 januari in Zaal 1 van de Ontmoetingskerk: stiltemeditaties om 16.00 en 20.00 uur o.l.v. Martien van Bergen. Vanaf 23 januari van 19.30-20.30 uur gebedsbijeenkomsten in de Bethelkerk, op 24 jan. in Het Anker, op 25 jan. in Het Kruispunt en op 26 jan. in De Hoeksteen. De week wordt zaterdag 27 januari afgesloten met een Kidspraise met Jeroen van den Berg.

Terugblik op de Samenspraak Adventsvespers:

Op de zondagen 3, 10 en 17 organiseerde Samenspraak haar jaarlijkse Adventsvespers in de sfeervolle Remonstrantse kerk aan de Zuidkade. Hoofdpersoon was Johannes de Doper, de ‘wegbereider van een nieuwe tijd’. Wie zou niet naar zo’n nieuwe tijd verlangen? Driemaal stonden we stil bij momenten uit het leven van Johannes de Doper en bij zijn verwachting. Maar in even zovele keren ging het uiteraard om Degenen die na hem zou komen. Velen vonden hun weg naar de kerk aan de Zuidkade, en luisterden naar woorden en muziek van hoop en verwachting. Een oecumenische cantorij verzorgde, met verschillende organisten, de muziek. Voorgangers waren Theo van Leeuwen, Piet Goemans en Ad van Houwelingen. De collectes waren bestemd voor Mobility4Hope.

Evalien de Haan en Ruud Vink,

Samenspraak

Gerelateerd