2 februari 2016

Vrijzinnige gespreksavonden

Geschreven door Martijn Junte
Actueel Michiel Konst Vrijzinnige gespreksavonden

Om met elkaar kennis te maken organiseren we vrijzinnige gespreksavonden in Alphen ad Rijn, Boskoop en Waddinxveen

Donderdag 4 feb Waddinxveen, Remo-kerk

Donderdag 3 mrt Alphen a/d Rijn, Remo-kerk

Donderdag 7 april Boskoop , VPG-kerk

Alle avonden beginnen om 20.00 uur

Om het Vrijzinnig Protestantse en Remonstrantse gedachtengoed in onze regio levend te houden ligt het voor de hand de krachten te bundelen en meer samen te werken.

De Remonstranten van Alphen a/d Rijn en Waddinxveen zijn door de komst van onze gezamenlijke dominee Martijn Junte al in 2015 begonnen met samenwerking. Ook de VPG Boskoop en haar dominee Martine Wassenaar zoeken nu de verbinding met hun buren.

Eén van de manieren waarop die samenwerking vorm krijgt is het organiseren van gezamenlijke gespreksavonden.

Thema  voor de eerste avond:    “loslaten”

naar aanleiding van gedachten van emeritus predikant Just van Es. Hij wijdde er het boekje “Weg uit het moeten” aan (2de druk, Boekencentrum,  ISBN: 9789021143026).

Op deze 1e avond (in Waddinxveen) zullen we besluiten wat de volgende avond (in Alphen) het thema zal zijn. De laatste avond (in Boskoop) zal over twee bijbelverhalen  gaan. We hopen die te kunnen gebruiken in de afsluitende kerkdienst (in Zwammerdam) en mogelijk inspireren ze ons om vooruit te kijken, naar wat de toekomst ons brengen zal.

Wat het gespreksonderwerp ook is, we hopen in ieder geval dat tijdens de drie avonden veel leden, vrienden en donateurs van onze gemeenten  met elkaar kennis zullen maken door te spreken over wat ons bindt, waarin we verschillen en waar we elkaar kunnen vinden.

De gespreksavonden worden geleid door Ds. Martijn Junte en Ds. Martine Wassenaar.

De gespreksavonden beginnen om 20.00 uur en zijn op:

Donderdag 4 feb        Remo-kerk, Zuidkade 59, Waddinxveen

Donderdag 3 mrt       Remo-kerk, Samuel Aardewerksteeg 11, Alphen a/d Rijn

Donderdag 7 april     VPG-kerk, Burg. Colijnstraat 24, Boskoop

Zondag 12 juni volgt dan om 10.00 uur een afsluitende gezamenlijke kerkdienst in de Remo-kerk, Molenstraat 2a, te Zwammerdam

Gerelateerd