Historie gebouw & orgel

De Remonstrantse Gemeente Waddinxveen is een van de oudste Remonstrantse gemeenten van Nederland. Rond 1615 werden de eerste samenkomsten gehouden in een zogenaamde schuilhut. Deze samenkomsten waren door de staat verboden. In 1624 werd de eerste huiskerk gesticht in een woning aan de Gou-kade (einde Zuidkade bij het viaduct). De groeiende gemeente betrok in 1662 aan de Dorpstraat een echt kerkgebouw, dat gebruikt werd tot 1814. De derde kerk bestond slechts kort, tot circa 1835, en het is onbekend waar deze precies heeft gestaan, vermoedelijk aan de Gouwe.

Het huidige gebouw van de Remonstrantse Gemeente aan de Zuidkade in  Waddinxveen, is gesticht in 1834 en ingewijd in 1836. De eerste steen is gelegd in 1835 door F.J.A. van Vollenhove. Het bijzondere gebouw is een officieel Rijksmonument en is het oudste monument van Waddinxveen. De kerk is gebouwd in de Empire stijl. Deze Remonstrantse kerk heeft nog wel wat weg van een schuilplaats; ze staat op enige afstand van de weg, verborgen achter prachtige lindebomen. Het kerkje en deze lindebomen worden reeds genoemd in het gedicht Idealen van de dichter en theoloog P.A. de Genestet (1829 – 1861) die nog als predikant heeft gesolliciteerd bij de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen:

Uit: P.A. Genestet “Complete Gedichten”: Idealen.

Wat gij in uw liefste droomen
Ooit uw God heeft afgebeën,
’t Kerkje achter geschoven lindebomen,
’ t Vroolijk landschap om u heen;
Velden die van welvaart ruischen,
’t Rookwolkje uit de bonte kluizen,
Al de liefde van dien oord:
Op uw avondwandelingen
Kleinen, die zich om u dringen,
Grijsaards, luistrend naar Uw woord.

In 1987 is het gebouw gerestaureerd. De kerk heeft een mooi, zeer oorspronkelijk interieur. De orgelgalerij wordt gedragen door twee pilaren en lijkt gemaakt van marmer. In werkelijkheid is het geschilderd hout, iets wat vroeger heel gebruikelijk was. De uit Frans eiken bestaande preekstoel dateert uit circa 1780. De preekstoel en het orgel zijn beide afkomstig uit het oude gebouw en daarmee ouder dan het huidige gebouw. De naast de preekstoel hangende bordjes zijn uit 1764 en hebben te maken met de toenmalige liturgie. Het doopvont dateert uit 1849. De electrische lichtkroon en wandornamenten zijn van latere datum en behoren tot de Jugendstil. In de achterbouw van de kerk is een overzicht te zien van alle Remonstrantse predikanten in de gemeente Waddinxveen, van 1619 tot nu.

Orgel

165

Het kerkorgel is een uniek monument gebouwd in 1825 door de Goudse orgelbouwers B.J. Gabry en J.F. In der Mauer. Het orgel komt oorspronkelijk uit de Remonstrantse kerk aan de Dorpstraat die begin 1800 wegens bouwvalligheid werd gesloopt. Het orgel is diverse keren gereviseerd met wisselend resultaat. Zo zijn de technische wijzigingen uit ca. 1900 op weinig elegante wijze uitgevoerd, maar functioneren naar behoren. De klankgeving (intonatie) is bij de restauratie in 1987 uiterst behoedzaam hersteld, zodat het klankbeeld als grotendeels authentiek kan worden omschreven. Ondanks de diverse restauraties en wijzigingen is het orgel grotendeels gaaf bewaard gebleven en daardoor een van de zeldzame voorbeelden van de door In der Maur en Gabry gebouwde kerkorgels.

Het orgel wordt gesierd door twee engelen met bazuinen. Deze engelen zouden een Davidfiguur in het midden hebben moeten flankeren. De Davidfiguur is echter nooit geplaatst omdat de kap van het gebouw te laag ontworpen was. Het orgel is in 2012 gerestaureerd en officieel in gebruik genomen door Burgemeester Drs. B.Cremers.

Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw.

De kerk is eigendom van de bijna 400 jarige Remonstrantse Gemeente Waddinxveen en wordt beheerd door de Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw. De kerk is een monument en doet jaarlijks mee Open Monumentendag, de 2e zaterdag in september. Het gebouw van de Remonstrantse Gemeente is te huur voor sociaal culturele activiteiten zoals een muziekuitvoering, huwelijk, receptie, lezing, presentatie of een bijzondere samenkomst. Onder “Verhuur” op de deze site vindt u nadere informatie over het huren van het gebouw met haar faciliteiten.